Danh sách không quảng cáo (DoNotCall) là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào.

{keywords}
Nghị định 91 quy định rõ: Người quảng cáo, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet không được gọi điện thoại, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong Danh sách không quảng cáo.(Ảnh minh họa)

Theo Nghị định 91 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, các tổ chức và cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo - DoNotCall đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Sau khi đăng ký, số thuê bao sẽ thuộc Danh sách không quảng cáo vĩnh viễn, trừ khi chủ thuê bao hoặc người đại diện thực hiện hủy đăng ký vào Danh sách không quảng cáo.

Người quảng cáo, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong Danh sách không quảng cáo.

Danh sách không quảng cáo - DoNotCall đang được vận hành bởi Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin. Cách thức đăng ký, từ chối danh sách không quảng cáo được hướng dẫn cụ thể tại địa chỉ khongquangcao.ais.gov.vn.

{keywords}
Sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, đã có 62 doanh nghiệp quảng cáo kết nối tới Hệ thống quản lý Danh sách không quảng cáo.

Theo VNCERT/CC, sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, Hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo đã phát triển tính năng kết nối tự động thông qua API để hỗ trợ người quảng cáo có thể truy xuất và tải về danh sách các thuê bao nằm trong Danh sách không quảng cáo theo thời gian thực. Việc này nhằm đảm bảo người quảng cáo sẽ không gửi tin nhắn, thực hiện cuộc gọi quảng cáo tới các thuê bao có tên trong Danh sách không quảng cáo.

Đến nay, đã có 62 doanh nghiệp quảng cáo kết nối tới hệ thống Hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo. Những doanh nghiệp này sẽ được VNCERT/CC, Cục An toàn thông tin chia sẻ danh sách các số thuê bao đăng ký không nhận quảng cáo, tránh việc bị phạt tiền tối đa lên đến 100 triệu đồng nếu gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách.

Đại diện VNCERT/CC nhấn mạnh, việc doanh nghiệp quảng cáo kết nối tới Hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo là hành động tuân thủ quy định pháp luật. Khoản 7a Điều 32 của Nghị định 91 cũng đã quy định mức phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo.

Tuy vậy, trên thực tế, hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác vẫn ghi nhận tồn tại tình trạng vi phạm - gửi tin nhắn, gọi điện thoại quảng cáo vào các thuê bao đã đăng ký Danh sách không quảng cáo.

Vân Anh

Bổ sung 2 hình thức đăng ký danh sách không quảng cáo cho người dùng

Bổ sung 2 hình thức đăng ký danh sách không quảng cáo cho người dùng

Thay vì chỉ có thể đăng ký/ hủy đăng ký danh sách không quảng cáo cả với tin nhắn và cuộc gọi như trước đây, hiện người dùng di động đã có thể chọn đăng ký/ hủy đăng ký cho từng loại dịch vụ.