Theo ông Trần Mạnh Hùng, Tổng giám đốc VNPT thì sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận Tập đoàn đã đạt 93% kế hoạch, riêng các công ty con có kết quả kinh doanh khá hơn khi lợi nhuận đạt 141% kế hoạch.


{keywords}
Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng giám đốc VNPT cho biết lợi nhuận 9 tháng của Tập đoàn đã đạt 93% kế hoạch.

Xét về tốc độ tăng trưởng thì mức lợi nhuận này cao hơn 14% so với cùng kỳ, trong đó khối hạch toán phụ thuộc tăng trưởng lợi nhuận khoảng 26%.

Đối với thuê bao di động, tốc độ tăng trưởng thuê bao hiện tại không bằng năm ngoái, một phần là do Thông tư 04 ra đời đã loại bỏ nhiều thuê bao rác. Dù vậy, thực chất thì doanh thu thuê bao trả trước và trả sau trên nền mạng di động vẫn tăng trưởng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2013, ông Hùng cho biết tại Hội nghị Giao ban Quản lý Nhà nước T9/2014 của Bộ TT&TT. Thuê bao băng rộng ngược lại, lại chứng kiến sự tăng trưởng rất mạnh với mức tăng lên tới 177,7% so với cách đây một năm.

Trong khi đó, tình hình kinh doanh của MobiFone sau khi chia tách khỏi VNPT vẫn tiếp tục diễn tiến bình thường, không có dấu hiệu bị xáo trộn nhiều. Theo ông Lê Nam Trà, Tổng giám đốc MobiFone thì doanh thu 9 tháng đầu năm của công ty này đã đạt 71.7% kế hoạch năm, trong khi lợi nhuận đã hoàn thành 79,8% so với kế hoạch đặt ra. Hiện tại, VMS đã bàn giao xong với VNPT, ổn định sản xuất kinh doanh, trình dự thảo mô hình tổ chức thành Tổng công ty lên Bộ TT&TT, đồng thời ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng VNPost, Học viện Bưu chính Viễn thông....Trong thời gian tới, VMS sẽ thực hiện việc thúc đẩy doanh thu từ data (dịch vụ dữ liệu như 3G), xã hội hóa, mở cửa đầu tư vào các dịch vụ và nội dung giá trị gia tăng.

Ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch VNPost, một doanh nghiệp khác cũng trực thuộc Bộ TT&TT, cho biết tổng doanh thu 9 tháng của VNPost đạt 64% kế hoạch năm, trong khi chi phí bằng 62,8% kế hoạch. Chênh lệch thu chi dương, bằng 102.5% kế hoạch đặt ra. Riêng mảng dịch vụ tài chính, bán lẻ (như triển khai thu chi cho Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện) đang hoàn thành 75% kế hoạch.

Đáng chú ý, ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch VTC cho biết, hiện tại lợi nhuận của Tổng công ty này đã đạt 100% kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Với dấu hiệu tích cực này, VTC đề xuất điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trong năm 2014 để có cơ sở xây dựng kế hoạch tài chính cho năm 2015 cao hơn.

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định các doanh nghiệp đã hết sức nỗ lực, vượt qua khó khăn trong quá trình tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức để ổn định sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp như VTC thậm chí đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, hay như VNPT sau 9 tháng đã hoàn thành 93% kế hoạch lợi nhuận, hoàn toàn đủ khả năng để vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm. "Hy vọng rằng với quyết định tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty của Chính phủ, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển, tăng trưởng trong thời gian tới", Bộ trưởng bày tỏ.

Trọng Cầm