Võ Văn Phuông

Cập nhập tin tức Võ Văn Phuông

5 tỷ đồng nâng cấp Nhà bia kỷ niệm ngành Tuyên giáo tại Tây Ninh

Tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành nâng cấp Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, tại tỉnh Tây Ninh.

Ông Võ Văn Phuông nhận món quà đặc biệt từ nguyên Bộ trưởng Y tế

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm nguyên Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến và nhận được món quà đặc biệt.

Ban Tuyên giáo TƯ thăm khu di tích ngành Tuyên giáo

Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo TƯ dẫn đâu đoàn cán bộ viếng, thăm khu di tích Ban Tuyên huấn TƯ Cục miền Nam.

Phân công Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ

Ông Võ Văn Phuông, ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ.