Vốn trái phiếu chính phủ

Cập nhập tin tức Vốn trái phiếu chính phủ

Bệnh viện 7 năm dở dang, cạn tiền xin thêm gần 800 tỷ

Dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh duyệt với vốn đầu tư là xấp xỉ 1.000 tỷ đồng vào năm 2009. Nhưng 3 năm sau, dự án “đội vốn” lên thành gần 1.800 tỷ đồng,

Sai phạm gần nghìn tỷ: Tiền đi vay, tiêu vung tay

Trái phiếu chính phủ là tiền đi vay cá nhân và tổ chức trong nước. Khoản vay hàng trăm ngàn tỷ này đang làm nặng thêm gánh nợ của quốc gia nhưng việc quản lý chi tiêu lại đang có nhiều vấn đề