Lợi nhuận năm 2015 của Tổng công ty VTC đạt 123 tỷ đồng, vượt trên 20% so với kế hoạch và tăng trưởng trên 60% so với năm  2014.

{keywords}

Tương tự, tổng doanh thu năm 2015 của Tổng công ty cũng đạt 3.500 tỷ đồng, vượt trên 6% so với kế hoạch và tăng trưởng 9% so với năm ngoái.

Kết quả sản xuất kinh doanh cả 3 mảng dịch vụ: Nội dung số, Truyền hình và Viễn thông của Tổng công ty VTC trong năm 2015 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, cũng như tăng trưởng cao so với năm 2014. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Tổng công ty này kinh doanh có lãi nhờ thực hiện tái cơ cấu.

Năm 2015 cũng là năm thứ ba liên tiếp Tổng công ty VTC có lãi sau khi tiến hành tái cơ cấu theo chỉ đạo của Bộ TT&TT.

Cùng với kết quả SXKD, Tổng công ty VTC cũng đã tiếp tục thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu tổng thể TCT giai đoạn 2012-2015; Thực hiện tốt các nhiệm vụ công ích như dịch vụ truyền hình Internet; kênh truyền hình đối ngoại; cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 … Cải thiện được đáng kể về tình hình tài chính, của doanh nghiệp và thu nhập cho CBCNV...

Cũng trong năm 2015, VTC đã hoàn thành 2 dự án quan trọng là dự án Hệ thống bảo mật truyền hình (ViCAS) và dự án Truyền hình trên nền IP. Trong đó, Dự án ViCAS đã được đưa vào ứng dụng thành công trong dịch vụ truyền hình trả tiền của Tổng công ty và đang tiếp tục giới thiệu giải pháp với các đối tác cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trong nước. Ngoài ra, VTC cũng tiếp tục triển khai dự án Việt Nam Media Hub (VMH) và dự án thanh toán di động NFC. Việc triển khai thành công các dự án này có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng năng lực cạnh tranh và tạo tiền đề phát triển cho Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Năm qua, Tổng công ty đã được tặng cờ của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt có 2 đơn vị thành viên và cũng là hai đơn vị chủ lực của Tổng công ty là Công ty VTC Intecom và VTC Digital được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba.

Mặc dù vậy, lãnh đạo VTC vẫn thẳng thắn thừa nhận một số tồn tại chưa giải quyết được dứt điểm như việc chia tách với Đài VTC còn chậm đã ảnh hưởng đến công tác quản trị, điều hành, hạch toán và quan hệ tín dụng với ngân hàng.

{keywords}

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao quyết định giao nhiệm vụ cho ông Phạm Duy Yên.

Bước sang năm 2016, VTC đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 10%, lợi nhuận 26%, phấn đấu duy trì đà tăng trưởng bền vững cho cả ba mảng dịch vụ chính là: Nội dung số; Dịch vụ truyền hình và Dịch vụ viễn thông.

Đặc biệt, Tổng công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành sớm việc chia tách Đài VTC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ TT&TT – đây là nhiệm vụ rất quan trọng để Tổng công ty VTC ổn định và tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành cổ phần hóa vào năm 2017.

Cũng tại Hội nghị, Bộ TT&TT đã công bố quyết định giao nhiệm vụ cho ông Phạm Duy Yên, chuyên viên Vụ Quản lý Doanh nghiệp làm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty VTC.

  • T.C