Vụ trưởng Tổ chức cán bộ

Cập nhập tin tức Vụ trưởng Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng Y tế: Thuyết trình 15 phút để chọn Thứ trưởng

Sẽ có 2 ứng viên cho vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế đang khuyết. Sau các vòng lấy phiếu, mỗi người sẽ có 15 phút thuyết trình đề án.

Bị tố đi hầu đồng, Vụ trưởng Bộ Y tế sẽ gửi đơn Ban Tuyên giáo

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế sẽ gửi đơn đề nghị làm rõ thông tin cho rằng ông đi hầu đồng cầu thăng quan tiến chức.