Vua Hàm Nghi

Cập nhập tin tức Vua Hàm Nghi

Cả xã rước báu vật về nhà cố đạo chủ mới

Báu vật gồm 2 con voi bằng vàng, 1 con voi đồng, 1 con nghê đồng, 1 cặp kiếm thép chuôi võ bằng gỗ chạm rồng phượng đã được dân làng làm lễ bàn giao cho cố đạo chủ mới. 

 

Bất ngờ với tài hội họa của vua Hàm Nghi

Không chỉ được biết đến như một vị vua yêu nước, đứng đầu phong trào Cần Vương, đánh đuổi quân Pháp đòi lại độc lập cho Việt Nam, vua Hàm Nghi còn được biết đến như một hoạ sỹ tài năng. 

Cả làng canh bảo vật vua Hàm Nghi xuyên 3 thế kỷ

Người dân quan niệm năm nào có "cố đạo chủ" - người được giao gìn giữ báu vật của vua Hàm Nghi - thì dân chúng làm ăn thuận hòa.

Chuyện ly kỳ về nơi cất giữ báu vật "voi vàng" của Vua Hàm Nghi

Báu vật của Vua Hàm Nghi tạ lễ gồm hai con voi vàng. Sau voi vàng là hai con nghê đồng, hai thanh kiếm thần bằng đồng nung, lưỡi trắng có cán bằng gỗ chạm hình rồng phượng sơn son thiếp vàng,