vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Cập nhập tin tức vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

NQ 11: Khắc phục hạn chế, thu hẹp khoảng cách vùng lõi nghèo Trung du và MN Bắc bộ

PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành NQ 11 có một ý nghĩa chính trị rất quan trọng đối với phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Tư duy và tầm nhìn mới cho sự phát triển vùng lõi nghèo Trung du và miền núi Bắc bộ

PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, những điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết đã được nêu rất rõ trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW.

Tạo đột phá phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn là "vùng trũng" trong phát triển và là "lõi nghèo" của cả nước, liên kết vùng còn yếu. Khoảng cách về trình độ phát triển và thu nhập bình quân đầu người trong nội vùng so với bình quân chung cả nước tiếp tục gia tăng.

Phấn đấu đưa vùng trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển xanh, toàn diện

Thời gian qua, nhất là từ khi ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách tập trung ưu tiên phát triển Vùng, đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng.

Tìm hướng mới thúc đẩy kinh tế vùng trung du, miền núi phía Bắc

Ngày 20/4/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Ban Kinh tế Trung ương, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức diễn đàn Đầu tư phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Diễn đàn chia sẻ tiềm năng đầu tư vùng trung du và miền núi phía Bắc

Các tỉnh trung du và miền núi đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp cùng chung tay phát triển vùng đất giàu tiềm năng này.

Lãnh đạo tỉnh phải sáng tạo, không làm theo kiểu ‘đồng phục’

Để phát triển kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bí thư, Chủ tịch tỉnh cần phải năng động sáng tạo. Đặc biệt, cần giữ được sự khác biệt, không nhất thiết phải tiến bộ kịp với các địa phương ở đồng bằng theo nghĩa “đồng phục”.