Vương Thị Chờ

Cập nhập tin tức Vương Thị Chờ

Chuyện ít biết về cô cháu gái họ Vương trong dinh thự vua Mèo

Trong dinh thự nhà Vương ở Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang) xa xôi có một cô thôn nữ người Mông làm hướng dẫn viên đã khiến bao du khách say lòng. Đó chính là cháu nội thế hệ thứ tư của cụ Vương Chính Đức

Chuyện ít biết về cô cháu gái họ Vương trong dinh thự vua Mèo

 Trong dinh thự nhà Vương ở Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang) xa xôi có một cô thôn nữ người Mông làm hướng dẫn viên đã khiến bao du khách say lòng