VUSTA

Cập nhập tin tức VUSTA

Nhiều 'bộ lọc' dân khó tiếp cận thông tin

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, dự thảo luật Tiếp cận thông tin có ít nhất “4 bộ lọc” hạn chế khả năng tiếp cận thông tin rộng rãi.

Tổng bí thư đặt hàng trí thức phản biện chính sách Đảng

Tổng bí thư "đặt hàng" các nhà trí thức khoa học chủ động phản biện chính sách của Đảng và Nhà nước...

Sắp có báo cáo độc lập về biến đổi khí hậu tại Việt Nam

 Dự kiến Báo cáo thường niên về biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam năm đầu tiên, năm 2015 sẽ ra mắt vào giữa năm 2016.