Mời quý vị theo dõi video:

Trong những năm qua, tỉnh Kon Tum đã có những bước tiến vượt bậc trong việc phát triển hạ tầng viễn thông bền vững. Với tầm nhìn chiến lược và sự cam kết của chính quyền địa phương, Kon Tum đang xây dựng một hệ thống viễn thông hiện đại và tiên tiến, nhằm phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số, mang lại những lợi ích to lớn cho cư dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh. 

Từng là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh KonTum, những năm qua huyện Kon Plông đã nhận được sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước và dần tiến nhanh trên con đường thoát nghèo, đẩy mạnh hạ tầng viễn thông, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. 

Tại xã Đắk Tăng (huyện Kon Plông), để giúp người dân có điều kiện tiếp cận các dịch vụ, chính quyền xã đã khảo sát, lắp đặt hạ tầng viễn thông, mạng wifi cho các thôn, làng trên địa bàn. Đến nay, các hộ gia đình đều có điện thoại thông minh kết nối 4G phục vụ cho nhu cầu tra cứu thông tin, chính sách, cách làm kinh tế mới. Trẻ em cũng được sử dụng internet để hỗ trợ cho việc học tập. 

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện cũng như nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, huyện Kon Plông đề ra các mục tiêu cụ thể về chuyển đổi số trên địa bàn huyện như: đối với hạ tầng số: 80% dân số có điện thoại thông minh, 70% hộ gia đình có Internet cáp quang băng rộng, 100% thôn/làng được phủ sóng băng rộng di động; với xã hội số: tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 30%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng đạt 30%; số lượng người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông đạt trên 70%.

Để đạt mục tiêu trên, huyện Kon Plông cũng đã đưa ra các giải pháp thực hiện như: Tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp hạ tầng đẩy mạnh phủ sóng viễn thông, mạng internet; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân; thúc đẩy người dân ứng dụng internet phục vụ cho mọi mặt đời sống, kinh tế, giáo dục. 

Nhằm mục đích xây dựng và phát triển hạ tầng số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh làm cơ sở thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh đã đặt mục tiêu về hạ tầng viễn thông đến năm 2025, sẽ có 80% dân số ở độ tuổi trưởng thành có điện thoại thông minh; 100% các thôn trên địa bàn tỉnh có hạ tầng băng rộng di động; 95% các thôn trên địa bàn tỉnh có hạ tầng băng rộng cố định; 100% các khu sản xuất nông nghiệp tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh có hạ tầng băng rộng di động và cố định; tỷ lệ dùng chung hạ tầng trạm thu, phát sóng thông tin di động mặt đất đạt 20% và 80% hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cố định cáp quang.

Đến năm 2030, tỉnh dự kiến các chỉ tiêu sẽ đạt tuyệt đối 100% như:  100% các thôn trên địa bàn tỉnh có hạ tầng băng rộng cố định; 100% các khu vực có dân cư sinh sống và làm việc được phủ sóng băng rộng di động; 100% các hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cố định cáp quang; 100% doanh nghiệp trong tỉnh có khả năng ứng dụng IoT để phát triển các dịch vụ số.