Xanh

Cập nhập tin tức Xanh

Việt Nam và ASEAN tích cực đeo đuổi mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Hội nghị Bộ trưởng môi trường ASEAN lần thứ 16 là dịp quan trọng để các nước thành viên ASEAN cùng nhau đưa ra giải pháp, định hướng quan trọng để các hoạt động của ASOEN ngày càng thiết thực và hiệu quả

Phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050”

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050” với mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; xanh hóa các ngành kinh tế…