Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính về chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã HBC) với số tiền tổng cộng lên đến 190 triệu đồng.

Trong đó, HBC bị phạt 65 triệu đồng vì lỗi báo cáo không đúng thời hạn lên UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Cụ thể, HBC đã không báo cáo đúng thời hạn theo quy định pháp luật về nội dung liên quan đến: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022; Thông báo thay đổi thành viên hội đồng quản trị; Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau soát xét đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 được soát xét; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV (2022).

Đồng thời, HBC bị phạt 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 31/3/2020 với ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị để nhận chuyển nhượng bất động sản từ ông Lê Viết Hải với giá trị 120 tỷ đồng khi chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2024, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu gần 1.651 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ 2023. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, công ty lãi sau thuế đạt 56,6 tỷ đồng quý đầu năm, trong khi cùng kỳ lỗ tới 445 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/3/2024, công ty vẫn còn lỗ lũy kế 3.183 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 149 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Hòa Bình đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ là 8.600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 433 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 269 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Xây dựng Hoà Bình cũng đã thông qua phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn, giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu và 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đối với các đơn vị là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Mệnh giá cổ phiếu hoán đổi nợ là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kết phiên giao dịch ngày 13/6, cổ phiếu HBC đạt 7.850 đồng/cp.