Xây Dựng Lực Lượng

Cập nhập tin tức Xây Dựng Lực Lượng

Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an trả lời phỏng vấn nội dung phóng sự “Thanh bảo kiếm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng” phát trên chuyên mục “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.