Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên thành phố Nam Định đã nghiêm túc tổ chức nghiên cứu học tập, triển khai quán triệt sâu rộng đến các chi bộ đảng cơ sở và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân cũng như tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Do đó, bước đầu đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp  của dịch Covid-19, song thành phố quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, phát triển đô thị theo hướng văn mình, hiện đại. 

Công tác lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được quan tâm hàng đầu nhằm thực hiện việc quản lý quy hoạch, xây dựng, mở rộng và phát triển không gian thành phố Nam Định đảm bảo khoa học, có tầm nhìn dài hạn. 

Thành phố Nam Định tập trung huy động, tranh thủ các nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư phát triển.

Thành phố tập trung tổ chức lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1422 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh quyết định bổ sung quy hoạch tuyến đường tỉnh 484 (tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển) vào Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030. Trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Nam Định giai đoạn 2021 - 2030…

Những tháng đầu năm 2022, thành phố cũng tích cực triển khai các bước xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Nam Định; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu các phường Lộc Hạ, Lộc Hoà, xã Nam Phong, xã Nam Vân… để đáp ứng công tác xây dựng, phát triển thành phố trong tương lai. 

Cùng với công tác quy hoạch, UBND thành phố cũng tập trung xây dựng và trình đề án mở rộng địa giới hành chính, thành lập một số phường. UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương và giao Sở Xây dựng chủ trì tiến hành rà soát tiêu chí đô thị loại I đối với thành phố Nam Định dự kiến mở rộng và các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với các khu vực dự kiến thành lập phường. 

Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng hiện đại, đồng bộ, là cơ sở để thành phố Nam Định phát huy vai trò trung tâm, động lực phát triển của tỉnh và cả vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, thành phố Nam Định đã tập trung huy động, tranh thủ các nguồn lực để thực hiện các dự án: xây dựng đường Lưu Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến Khu đô thị Mỹ Trung) và Khu tái định cư Liên Hà 1; Xây dựng tuyến cống thoát nước nối từ cống đường Trần Hưng Đạo đến cống đường Thượng Lỗi; Cải tạo, nâng cấp đường vào Chi cục Thuế thành phố Nam Định - Mỹ Lộc; nâng cấp cảnh quan hồ Vị Hoàng; Cải tạo, nâng cấp hè đường Nguyễn Du… 

Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định; Khu tái định cư phường Lộc Vượng và đường gom Quốc lộ 10 (đoạn từ đường Lộc Vượng đến đường Phù Nghĩa).

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; Nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống lụt bão đê Hữu sông Hồng và đê Tả sông Đào; Dự án Cải tạo Khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ, Khu tái định cư phường Lộc Vượng... 

Triển khai thủ tục đầu tư các dự án Xây dựng cầu qua sông Đào; Xây dựng đường trục phía Nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B), dự kiến khởi công trước tháng 12/2022.

Cùng với đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, thành phố cũng tập trung thực hiện các giải pháp để thu hút, sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

UBND thành phố đã xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện chuyển đổi số. Tích cực triển khai xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và đô thị thông minh.

Theo đó, 100% cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố đều có mạng LAN nội bộ kết nối internet và mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ, đảm bảo liên thông 4 cấp. 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia, trên 95% văn bản đi của thành phố được ký số. Triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống Hội nghị trực tuyến liên thông từ Chính phủ đến các phường, xã.

Thành phố Nam Định cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện ở mức  độ 4. Điều này góp phần quan trọng trong việc đưa Nam Định là một trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành mục tiêu này.

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thành phố Nam Định hứa hẹn trở thành trung tâm kết nối vùng, liên kết vùng, đóng góp nhiều hơn nữa cho tỉnh Nam Định cũng như đất nước cùng phát triển.

Nhật Hạ