{keywords}
Xe lắp ráp và nhập khẩu mới áp chuẩn Euro 5 từ 2022. (Ảnh minh họa: Sciencing)

Nếu theo đúng lộ trình, từ 1/1/2022, tất cả các mẫu xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu vào mới vào Việt Nam phải đạt chuẩn khí thải mức 5. Lộ trình áp dụng được thực hiện theo Quyết định số 49/2011 của Thủ tướng quy định về tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô.

Chuẩn khí thải mức 5 tương đương với tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và hiện là mức tiêu chuẩn cao nhất trong lộ trình mà Chính phủ đặt ra. Các mẫu xe hiện nay được áp tiêu chuẩn khí thải mức 4 (từ 2018).

Bộ GTVT đang lấy ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Quy chuẩn mới quy định mức giới hạn khí thải, các phép thử và phương pháp thử, các yêu cầu về quản lý và tổ chức thực hiện việc kiểm tra khí thải mức 5 trong kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô sản xuất, lắp ráp và xe nhập khẩu mới.

Các loại xe ô tô được áp dụng trong Quy chuẩn này bao gồm xe có ít nhất 4 bánh, được phân loại thành xe ô tô khối lượng chuẩn thấp (có khối lượng chuẩn không lớn hơn 2610 kg), xe ô tô khối lượng chuẩn cao (khối lượng chuẩn lớn hơn 2610), một số loại xe khác, trong đó có cả xe ba bánh có khối lượng bản thân lớn hơn 400 kg (được coi là xe ô tô theo TCVN 6211). Hai mức tiêu chuẩn khí thải được nêu ra trong dự thảo là mức 5a và 5b (mức cao hơn).

Theo Bộ GTVT, chuẩn khí thải mức 5 là tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải tương ứng với mức Euro 5 được quy định trong quy định kỹ thuật về khí thải xe cơ giới của Ủy ban kinh tế châu Âu của Liên Hợp quốc áp dụng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Để thực hiện chuẩn khí thải theo lộ trình, trong dự thảo mới, Bộ GTVT đề xuất sẽ áp dụng ngay từ 1/1/2022 đối với tiêu chuẩn mức 5a. Mức 5b được áp dụng từ sau 3 năm kể từ khi áp dụng mức 5a. Đối với phép thử OBD (độ bền của các thiết bị chống ô nhiễm và hệ thống chẩn đoán trên xe - PV) được áp dụng từ 1/1/2025.

Trong khi đó, đối với các xe khối lượng chuẩn cao dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2022, phép thử OBD với các dòng xe này được thực hiện từ 1/1/2027.

Dự kiến, Bộ quy chuẩn mới sẽ được ban hành và có hiệu lực trong năm 2020. Bộ GTVT cũng khuyến khích áp dụng tất cả các phép thử kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

Trước đó, Bộ GTVT đã sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải mức 4 đối với các dòng xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới sau 3 năm áp mức tiêu chuẩn khí thải mức 4.

Theo đó, nâng cấp việc phân loại xe theo khối lượng chuẩn trong thử nghiệm khí thải. Việc nâng cấp này thực hiện đối với cả xe lắp động cơ cháy cưỡng bức sử dụng nhiên liệu xăng hoặc nhiên liệu kép và động cơ cháy do nén.

Bổ sung quy định về thử nghiệm khí thải đối với các xe bán thành phẩm (xe sát xi) có buồng lái và không có buồng lái. Bộ GTVT cũng đề xuất đưa ra công cụ để đánh giá với phương thức hợp lý hơn, nhất là việc lấy mẫu và thử nghiệm phương thức chứng nhận theo lô.

Quy chuẩn cũng bổ sung một số nội dung để phù hợp với thực tế chứng nhận và thông lệ quốc tế như: bổ sung tiêu chuẩn đánh giá sai số đường hồi quy đối với các loại động cơ nhiên liệu khí. 

Phúc Vinh

 

Thay đổi quy chuẩn kiểm định khí thải ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Thay đổi quy chuẩn kiểm định khí thải ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Các loại ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới sẽ được kiểm định theo quy chuẩn mới do Bộ Giao thông vận tải xây dựng, cập nhật thêm các chỉ tiêu khí thải đang ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn.