Đó là nội dung dự thảo thông tư Hướng dẫn một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học & Công nghệ xây dựng, đang xin ý kiến góp ý.

Theo đó, những thành tích khoa học và công nghệ nằm trong tiêu chí để xem xét áp dụng chính sách này bao gồm: Những người có bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế; báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế được in trong kỷ yếu hội thảo đã được xuất bản; sách chuyên khảo đã được xuất bản theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các cá nhân đạt giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước, quốc tế; có sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng đã được cấp văn bằng bảo hộ hoặc đã được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn; những người thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và được nghiệm thu ở mức đạt trở lên hay những người thực hiện dự án, công trình, đồ án thuộc ngành kỹ thuật, kinh tế-kỹ thuật, được phân theo loại và cấp tại quy định của pháp luật chuyên ngành, cũng nằm trong diện ưu đãi này.

{keywords}

Những nhân tài khoa học công nghệ sẽ có nhiều ưu đãi (Ảnh minh họa)

Những cá nhân này sẽ được xem xét tiếp nhận vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ, bổ nhiệm chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ và được hưởng 100% mức lương của chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Đồng thời, được xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc số năm công tác (nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm liền kề thời điểm xét và không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian chờ kết luận về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền).

Xem tiêu chuẩn cụ thể để xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ TẠI ĐÂY.

Thúy Nga

GS Ngô Bảo Châu: “Tôi từng sốc khi nhận được bảng lương của mình”

GS Ngô Bảo Châu: “Tôi từng sốc khi nhận được bảng lương của mình”

Khi được bổ nhiệm làm giáo sư, GS Ngô Bảo Châu nghĩ từ đây mình sẽ có cuộc sống dư dả hơn. Nhưng ông đã sốc trong ngày nhận tháng lương đầu tiên. Với số tiền này, còn không đủ để mua vé máy bay về Việt Nam.