xin con nuôi

Cập nhập tin tức xin con nuôi

Cặp “ô môi” có thể xin con nuôi không?

Chúng tôi là đồng tính nữ, chúng tôi đang sống như một gia đình hạnh phúc. Sau một thời gian gắn bó, chúng tôi cũng muốn có một đứa con để nuôi dưỡng, chăm sóc.