Xóa đói giàm nghèo

Cập nhập tin tức Xóa đói giàm nghèo

Tín dụng ưu đãi – “trụ cột” trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở Lâm Đồng

Qua 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Lâm Đồng đã có 735.186 lượt hộ được vay vốn, nhờ vốn vay nhiều hộ đã thoát nghèo, có hộ khá giả.