xu hướng quan trọng

Cập nhập tin tức xu hướng quan trọng

6G là một xu hướng quan trọng chi phối tương lai ngành viễn thông

Theo ông Kailash Narayanan, chuyên gia Keysight Technologies, hiện đại hóa mạng, các phương án sử dụng và mô hình kinh doanh mới cùng sự phát triển lên 6G là 3 xu hướng quan trọng chi phối hiện tại và tương lai ngành viễn thông.