Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng vào sáng 4/1, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, trong thành tích chung của cả nước, có đóng góp quan trọng của ngành Nội chính Đảng.

Trong đó, nổi bật là toàn ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, quy định quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và cải cách tư pháp.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: VOV

Ngành Nội chính đã tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, tạo bước chuyển biến mới trong công tác này.

Việc các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh được thành lập và nhanh chóng triển khai hoạt động đã thể hiện quyết tâm cao của các tỉnh ủy, thành ủy trong đấu tranh PCTNTC; khẳng định chủ trương này là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xử lý dứt điểm vụ: Việt Á, Cục Lãnh sự, FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, Vạn Thịnh Phát

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của ngành Nội chính Đảng vẫn còn một số hạn chế cần thẳng thắn, nghiêm túc thảo luận, làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ năm 2023, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, ngành Nội chính Đảng cần chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu với Đảng các chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 

Trong đó, tập trung tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới và các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Ông Thưởng cũng yêu cầu tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về kiểm soát việc kê khai tài sản; nghiên cứu, đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong quá trình thực thi nhiệm vụ…

Ban Nội chính Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Tổng Bí thư là: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất cứ tổ chức, cá nhân nào. 

Trong đó, tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, Vạn Thịnh Phát,...

Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở; tập trung xử lý ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Một nội dung nữa được Thường trực Ban Bí thư đề cập là phải hết sức coi trọng, chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa sai phạm. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, hoạt động khép kín, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, nhắc nhở cán bộ, đảng viên tránh vi phạm, khuyết điểm từ sớm, không để tích tụ thành vi phạm lớn.

"Đúng vai, thuộc bài, không làm thay việc của cơ quan khác"

Phát biểu bế mạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh, thành phải xây dựng Kế hoạch cụ thể, đưa vào chương trình công tác năm 2023 để thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư.

Trong đó, khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế, trong đó có sự phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về an ninh, trật tự; về tham mưu phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng lưu ý, phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ như Tổng Bí thư thường nhắc là phải "đúng vai, thuộc bài".

Ông Trạc phân tích, đúng vai là phải thực hiện đúng chức năng của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo PCTNTC và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp.

Thuộc bài là phải nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trước hết là về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp; nắm vững và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, không làm thay việc của cơ quan khác; có kỹ năng và phương pháp công tác tốt.

Ngoài ra, Trưởng Ban Nội chính cũng yêu cầu, toàn ngành Nội chính tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu trên các lĩnh vực; đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan nội chính; khiêm tốn, cầu thị, liêm chính, bản lĩnh, công tâm.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC theo dõi, chỉ đạo, trong năm 2022 đã kết thúc 32 vụ án, vụ việc, hoàn thành xét xử sơ thẩm 14 vụ án; Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm 223 vụ việc, vụ án thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo

Các bộ, ngành đã chuyển 498 vụ việc, địa phương đã chuyển 181 vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, tăng hơn 2 lần so với năm 2021. 

Bên cạnh đó, ngành đã khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt đã rà soát, đưa vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo, xử lý trên 400 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp ở địa phương.