xuất tinh ngược dòng

Cập nhập tin tức xuất tinh ngược dòng

Nam giới 38 tuổi đến viện vì quan hệ không thấy tinh trùng suốt 3 năm

Các chức năng tình dục đều ổn nhưng khi lên đỉnh, bệnh nhân không thấy tinh trùng. Tình trạng này đã xảy ra suốt 3 năm nay.