ý thức người dân

Cập nhập tin tức ý thức người dân

Ý thức trách nhiệm là yếu tố sống còn trong chống dịch bệnh

Để mỗi người dân luôn có ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng không chỉ dừng lại biện pháp giáo dục, tuyên truyền mà cần phải xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh đi vệ sinh ở sân bay gây tranh cãi về bài học ý thức

Hình ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ thản nhiên cho hai cháu nhỏ đi vệ sinh ra giữa sân bay do một diễn đàn về văn hóa giao thông chia sẻ đang khiến nhiều người tranh cãi về câu chuyện giáo dục và sự văn minh.