Yên Bái đặt mục tiêu trở thành tỉnh khá trong 5 năm tới

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành mới là những nhân sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ.

Sáng 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc trọng thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng  dự và chỉ đạo Đại hội.

 

{keywords}
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dự Đại hội 

Những dấu ấn nổi bật

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong 5 năm qua, Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật.

Cụ thể, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá theo hướng bền vững, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn.

Vai trò, vị thế Yên Bái là trung tâm liên kết phát triển vùng được khẳng định; tốc độ tăng thu ngân sách khá cao, bình quân khoảng 22%/năm; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thay đổi lớn diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, tươi đẹp.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ khóa XIX của tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ xem xét, nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 18.

Đồng thời, Đại hội khẳng định những thành tựu, ưu điểm đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế với nguyên nhân cụ thể và kinh nghiệm rút ra và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Đảng bộ tỉnh trong 5, 10 năm tới.

Ngoài ra, Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 nhằm khẳng định, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, thiết thực góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

"Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh trong tình hình mới", Bí thư Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là những người đủ tiêu chuẩn, có khả năng đóng góp, tiếp thu, lĩnh hội nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện hiệu quả vào thực tiễn địa phương trong giai đoạn mới.

{keywords}
Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX diễn ra từ 22 - 24/9

Theo bà Trà với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu mỗi đại biểu dự Đại hội phát huy cao độ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung, dân chủ, trí tuệ, chung sức, đồng lòng tích cực tham gia vào các nội dung và quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng của Đại hội.

Chiều nay, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Sau khi có kết quả bầu Ban chấp hành, Đại hội lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX trong số ủy viên Ban Chấp hành vừa trúng cử.

Sau đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh: Bí thư, Phó bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa mới.

Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15%

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết, trong phương hướng phát triển trong thời gian tới, tỉnh quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Đồng thời, tỉnh huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"…

Trong các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trong các lĩnh vực kinh tế,  ông Duy cho hay, Yên Bái phấn đấu tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 7,5%;  GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 7.000 tỷ đồng…

Về văn hóa xã hội, Yên Bái đưa ra Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020. Chỉ số này được đánh giá trên 3 tiêu chí: sự hài lòng về cuộc sống của bản thân về điều kiện vật chất, quan hệ gia đình - xã hội; sự hài lòng về môi trường tự nhiên, môi trường sinh thái; sự hài lòng về tuổi thọ. Kết quả khảo sát thời điểm tháng 6/2020, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 53,3%, ở mức khá hạnh phúc…

Về một số chỉ tiêu định hướng đến năm 2030, Yên Bái phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 226-2030 đạt trên 8%; tính chung cả giai đoạn 2021-2030 đạt gần 8%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng; chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 10% so với năm 2025…

Thu Hằng

Bộ Chính trị ủng hộ Yên Bái đưa “chỉ số hạnh phúc” vào Đại hội Đảng

Bộ Chính trị ủng hộ Yên Bái đưa “chỉ số hạnh phúc” vào Đại hội Đảng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra từ 22/9 đến 24/9. Theo lãnh đạo Yên Bái, tỉnh mạnh dạn đưa chỉ số hạnh phúc vào chương trình nghị sự và ý tưởng này được Bộ Chính trị ủng hộ. 

tin nổi bật

Chỗ đứng không quan trọng bằng hướng đi

Khi mục tiêu đã rõ và có khát vọng lớn, cả dân tộc đoàn kết và hợp lực thì chúng ta sẽ tạo ra sức mạnh không thể đo đếm được và làm được những việc mà cả thế giới không tưởng tượng được.

Bông ngọc lan Bác Hồ gửi tặng nữ văn công mang về cho 'người thương'

Bác Hồ cùng xem phim “Chung một dòng sông”, trò chuyện với hai cô văn công trong Phủ Chủ tịch. Lúc ra về, Bác gửi tặng mỗi người một món quà là bông hoa ngọc lan và mấy cái kẹo.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước

Bộ Nội vụ ngày 18/5 tổ chức tập huấn, toạ đàm “Vai trò của chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore

Chiều 18/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và có buổi hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Lê Minh Trung

Ông Lê Minh Trung được xác định đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội.

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 16 và 17-5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15.

Khai trừ Đảng Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM Lê Hải Trà

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long

Trong hai ngày 16 và 17/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến với Tổng thống Hy Lạp

Sáng 18/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hy Lạp nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thung lũng Silicon thăm Apple, Google và Intel

Những giờ cuối cùng trong chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, chiều 17/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam đến thăm và làm việc với Tập đoàn Intel, Apple, Google tại San Francisco.

Sánh vai với các cường quốc là khát vọng của cả dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về khát vọng đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh chính là học tập, thấm nhuần và hiện thực hoá khát vọng đó.

Kiều bào ở San Francisco xúc động trước câu nói hướng về quê hương của Thủ tướng

Kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, cuối chiều 17/5, tại San Francisco, Thủ tướng đã có buổi gặp mặt thân tình với kiều bào tiêu biểu, có đóng góp với đất nước.

Los Angeles mong chờ 'kết nghĩa' với Hà Nội

Trong ngày cuối cùng làm việc tại Mỹ (ngày 17/5, giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà London Breed, Thị trưởng TP San Francisco và bà Nina Hachigian, Phó Thị trưởng TP Los Angeles.

Chủ tịch nước dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1, thăm cựu chiến sỹ Điện Biên

Trong chuyến làm việc tại tỉnh Điện Biên 2 ngày 17 - 18/5/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà cho cựu chiến sỹ Điện Biên; dâng hương, hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1.

Thủ tướng: Việt Nam lấy khởi nghiệp, khoa học công nghệ là động lực cho phát triển mới

Thủ tướng cho biết, Việt Nam lấy khởi nghiệp, khoa học công nghệ là động lực cho phát triển mới và mong các đối tác Mỹ hỗ trợ nguồn lực cho Việt Nam trong lĩnh vực này.