Yên Viên - Ngọc Hồi

Cập nhập tin tức Yên Viên - Ngọc Hồi

Di dời các ga Hà Nội, Giáp Bát, nhường đất cho công trình nào?

Theo quy hoạch, tổ hợp ga Ngọc Hồi là điểm đầu của tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội-TP.HCM. Việc di dời hạ tầng các ga Hà Nội, Giáp Bát sẽ nhường đất sử dụng cho đường sắt đô thị.