Bộ TT&TT vừa có công văn yêu cầu các Sở TT&TT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý các trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn, cũng như tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hoạt động của những trang này.


{keywords}
Nhiều trang tin tổng hợp, mạng xã hội đã bị xử phạt nặng trong thời gian qua.

Cụ thể, công văn số 3224 do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký ngày 6/11 đề nghị các Sở TT&TT tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử tại địa phương, theo thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 72/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 09/2014 của Bộ TT&TT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Đồng thời, các Sở có trách nhiệm đánh giá hiện trạng tình hình và công tác quản lý hoạt động thông tin điện tử trên mạng Internet tại địa phương; Tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của các cơ quan, tổ chức, cá nhân xin cấp phép, đăng ký và đang hoạt động tại địa phương. Việc rà soát, thống kê này áp dụng cả với những trang mạng đang hoạt động không phép, thử nghiệm.

Dựa trên kết quả rà soát nói trên, các Sở sẽ phối hợp với Công an cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan để đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết, kịp thời và nghiêm minh theo thẩm quyền đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Ngoài ra, các Sở TT&TT cũng có trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thông tin điện tử để định hướng, cung cấp thông tin tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng thông tin trên Internet để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ biết tự sàng lọc, khai thác những nội dung thông tin có lợi, loại bỏ những thông tin xấu, độc hại trên Internet.

Kết quả kiểm tra, rà soát, thống kê sẽ phải được báo cáo bằng văn bản về Bộ TT&TT, mà cụ thể là Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử trước ngày 20/11/2014.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước cũng như dư luận đã phản ánh, ghi nhận được nhiều vi phạm, hạn chế, yếu kém trong hoạt động thông tin điện tử trên mạng tại Việt Nam. Nhiều trang tin điện tử tổng hợp hoạt động không phép hoặc không thực hiện đúng quy định trong giấy phép, quảng cáo và cung cấp trò chơi điện tử trái phép; vi phạm về sử dụng nguồn tin, đưa nội dung thông tin thiếu định hướng chính trị, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm danh nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân... tuyên truyền nhiều nội dung ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp thậm chí còn hoạt động như báo chí, tự biên tập, rút tít, chỉnh sửa nội dung, cách thể hiện mang tính giật gân, nghiêng về khai thác những mảng tối, tội ác, tiêu cực của xã hội, vấn đề thần bí... tạo tâm lý hoang mang và gây bức xúc trong dư luận.

Trước tình hình trên, trong 10 tháng đầu năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo phát hiện, tiến hành xử lý nghiêm hàng chục trường hợp vi phạm trong lĩnh vực cung cấp thông tin điện tử trên mạng Internet; thu hồi giấy phép, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Việc ban hành công văn số 3224 được Bộ TT&TT khẳng định là để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử; chấn chỉnh, lập lại trật tự và làm lành mạnh hóa môi trường thông tin điện tử tại Việt Nam.

Trọng Cầm