A.B (Theo WSJ)

ESA tham vọng đưa con người trở lại Mặt Trăng và lên Sao Hỏa

ESA tham vọng đưa con người trở lại Mặt Trăng và lên Sao Hỏa

Một số nhiệm vụ quan trọng của NASA đã được hợp tác với Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Tuy nhiên, ESA thậm chí còn tham vọng hơn thế, khi muốn đưa con người quay trở lại Mặt Trăng và lên Sao Hỏa.