Khi bạn học một ngôn ngữ thứ hai, bạn thấy một từ được viết ra nhưng đôi khi rất khó để biết cách phát âm. Nhưng không chỉ có những người học tiếng Anh mới phát âm sai. Một nghiên cứu cho thấy 82% người Anh thường xuyên nói sai ngôn ngữ của họ.

Chúng ta có thể mắc lỗi bất cứ khi nào chúng ta nói. Một vài người thậm chí còn tin rằng những lỗi phát âm có thể làm tiếng Anh thêm phong phú. Đó là một lý do khiến tiếng Anh ngày nay không còn giống tiếng Anh thời trước.

Hãy xem những từ tiếng Anh hay bị phát âm sai nhất và xem lại cách phát âm chính xác của những từ này.

Queue /kjuː/ – xếp hàng

{keywords}

Để phát âm từ này chính xác, chỉ việc nghĩ về “q” ở đầu và nói “kyoo”. Phần “ueue” không được phát âm chút nào hết.

Picture /ˈpɪk.tʃər/ – bức ảnh (một hình ảnh)

Phát âm “pic-shur” hay “pic-tchur” thì đúng hơn là “pich-er”. Bạn muốn “picture” (một bức tranh) hay là “pitcher” (một bình nước lớn)? Hãy chắc chắn rằng bạn phát âm từ “c” để mọi người biết rằng đó là “picture”.

Specific /spəˈsɪf.ɪk/ – một cách rõ ràng

Nhiều người bỏ qua từ “s” để nói từ “p”. Điều này có nghĩa là “specific” trở thành “pecific” và đột nhiên nó nghe như là bạn đang nói “pacific”.

Suite /swiːt/ – một tập hợp của những thứ giống nhau về mục đích (hoặc một phòng khách sạn)

Từ này trông giống như là cần được phát âm như “suit” hay “soot” hơn là “sweet”. Nhưng thực tế, nó được phát âm giống “sweet” hơn. Hãy phát âm nó chính xác hoặc bạn có thể làm nó bị nhầm với “suit” (một bộ vest) để mặc cho lễ cưới hơn là một “suite” (phòng khách sạn) để ở.

Clothes /kləʊðz/ – trang phục

Âm “th” là một âm gió dường như ít được chú ý tới nhưng nếu bạn bỏ qua nó, bạn sẽ nói sang một từ khác hoàn toàn là “close”. Điều này có thể nghe khá lạ nếu bạn định mua một vài “clothes” (bộ quần áo).

Almond /ˈɑː.mənd/ - quả hạnh nhân

{keywords}

Loại hạt khô này được phát âm chính thức là “ah-mund” với việc phát âm giống âm “u” trong từ “sun” (mặt trời). Tuy nhiên, nhiều người nói tiếng Anh phát âm từ này khác nhau, như là “aa-mund” hay “aal-mund”.

Houmous/hummus /ˈhʊm.əs/ – một món ăn làm từ đậu gà

Các cách phát âm khác nhau là do từ này được mượn từ tiếng Ả Rập. Tuy nhiên, nó nên được phát âm là “hoo-mus”.

Height /haɪt/ – chiều cao của một cái gì đó

Cách viết của từ này khiến việc phát âm chính xác nó trở nên khó khăn. Chính xác là “hiyt”.

Ikea – một thương hiệu nội thất

Vẫn có những cuộc tranh luận về việc phát âm chuỗi cửa hàng nổi tiếng này như thế nào. Vì vậy, có thể sẽ không quan trọng nếu bạn nói nó khác một chút. Hầu hết mọi người nói là “eye-ki-yah” nhưng rõ ràng là chúng ta nên nói là “ee-key-ah”.

Prescription /prɪˈskrɪp.ʃən/ – hướng dẫn sử dụng uống thuốc

Nếu bạn gặp một bác sĩ và nói cần một ít thuốc, bạn có thể nói từ này. Nó nên được phát âm là “prih-skrip-shun” chứ không phải là “per-skrip-shun”.

Particularly /pəˈtɪk.jə.lə.li/ – rất nhiều hoặc rất đặc biệt

Sự kết hợp giữa các phụ âm “l” và “r” ở cuối của từ có thể lạ với những người không nói tiếng Anh bản địa. Đừng bị “dụ dỗ” để bỏ qua âm cuối. Hãy nói “par-tic-you-lar-lee” thay vì “par-tic-you-lar-ee”.

  • Nguyễn Thảo (Theo English)

Xem thêm: