Mới đây, VICEM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐTV và giao phụ trách HĐTV VICEM. 

Theo đó, VICEM cho biết, theo quyết định số 473 ngày 2/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Phạm Văn Nhận – Phụ trách HĐTV VICEM nghỉ hưu từ ngày 1/9/2022. 

Ngày 7/9/2022, các thành viên HĐTV VICEM đã có cuộc làm việc với vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Xây dựng) về việc tạm giao phụ trách HĐTV VICEM. Tuy nhiên, đến nay HĐTV VICEM vẫn chưa nhận được quyết định giao phụ trách HĐTV của Bộ Xây dựng.

VICEM đang “khuyết” Chủ tịch Hội đồng thành viên trong thời gian dài

“Như vậy, kể từ ngày 1/9/2022 đến nay, HĐTV VICEM bị thiếu khuyết chức danh này nên các công việc hằng ngày phải xử lý thuộc thẩm quyền của HĐTV VICEM bị ắc tắc đình trệ, không được xử lý kịp thời. Thể thức một số văn bản của HĐTV VICEM chưa phù hợp (các thành viên HĐTV VICEM cùng ký trên một văn bản và đóng dấu treo), ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng Công ty” – văn bản của VICEM nêu. 

Được biết đây không phải lần đầu tiên VICEM có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐTV. Trước đó, HĐTV VICEM đã 4 lần báo cáo, xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc này nhưng vị trí này vẫn đang "khuyết".

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, ngày 1/6/2021, ông Bùi Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VICEM được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Nhằm đảm bảo hoạt động điều hành, quản lý Vicem được ổn định, liên tục, ngày 2/6/2021, Bộ Xây dựng có Thông báo số 45 giao cho đồng chí Bùi Hồng Minh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách Hội đồng thành viên VICEM kể từ ngày 1/6/2021 cho đến khi bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐTV VICEM.

Ngày 18/6/2021, Bộ Xây dựng có văn bản số 2311 giao ông Phạm Văn Nhận phụ trách HĐTV VICEM kể từ ngày 18/6/2021 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐTV VICEM.

Trong thời gian ông Phạm Văn Nhận được giao phụ trách Hội đồng thành viên VICEM, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã có nhiều lần báo cáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tình hình công tác cán bộ của Tổng công ty. Ban Thường vụ Đảng ủy cũng ban hành nhiều Nghị quyết giao Hội đồng thành viên VICEM đề nghị Bộ Xây dựng sớm cho kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐTV VICEM.

Đến ngày 14/4/2022, Bộ Xây dựng có Thông báo số 34 về việc nghỉ hưu đối với ông Phạm Văn Nhận kể từ ngày 1/9/2022 (trước thời điểm nghỉ hưu 6 tháng); đến ngày 2/6/2022, Bộ Xây dựng có quyết định số 473 về việc nghỉ hưu đối với ông Phạm Văn Nhận - Phụ trách Hội đồng thành viên VICEM kể từ ngày 1/9/2022 (trước thời điểm nghỉ hưu 3 tháng), nhưng Bộ Xây dựng vẫn chưa kiện toàn chức danh Chủ tịch hoặc giao Phụ trách Hội đồng thành viên VICEM.

Do đó từ 1/9/2022 đến nay đã gần 1 tháng, HĐTV VICEM không có chức danh Chủ tịch HĐTV/ Phụ trách Hội đồng thành viên VICEM để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch HĐTV theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VICEM, cũng như tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp thẩm quyền…

VICEM là doanh nghiệp nhà nước có vốn chủ sở hữu hơn 16.000 tỷ đồng, hiện quản lý, vận hành 16 dây chuyền sản xuất clinker, với năng lực sản xuất khoảng 22 triệu tấn clinker/năm và 28 dây chuyền sản xuất xi măng, năng lực sản xuất khoảng 32 triệu tấn/năm, chiếm 34% - 35% thị phần xi măng cả nước; sở hữu nhiều thương hiệu như Hải Phòng, Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Hoàng Mai... nhưng lại đang “khuyết” Chủ tịch HĐTV điều hành.