Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19, số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 tính đến 17h ngày 14/7/2022 là 9.171,22 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 69,8 tỷ đồng).

Tổng số tiền chi từ Quỹ đến ngày 14/7/2022 là 7.672,2 tỷ đồng. Trong đó, chi mua vắc xin là 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin là 4,6 tỷ đồng.

Số dư Quỹ đến thời điểm hiện tại là 1.499,02 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 655.617.

Như vậy, so với số liệu cập nhật đến 17h ngày 7/7, tổng số tiền huy động của Quỹ vào 17h ngày hôm nay đã tăng lên 630 triệu đồng.

Anh Tuấn (Theo VietNamNet)