Cụ thể, các chức danh thi tuyển gồm Hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt và Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển gồm viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt là nguồn quy hoạch của chức danh hiệu trưởng 2 cơ sở này; hoặc công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ. Cụ thể, điều kiện tham gia thi tuyển hiệu trưởng:

Về trình độ đào tạo và thời gian công tác: Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học, đạt trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp học cao nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học và đã dạy học ít nhất 5 năm ở cấp học đó;

Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên;

Có văn bằng, chứng chỉ quản lý nhà nước về giáo dục;

Có ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ;

Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định và có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, người đăng ký dự tuyển Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu phải có kinh nghiệm quản lý trường khuyết tật, phải được đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục đặc biệt hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Hình thức thi tuyển hiệu trưởng gồm 2 phần: thi viết và trình bày đề án.

Nội dung thi viết gồm kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý trường học; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Còn nội dung trình bày đề án, người dự tuyển phải đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn và nội dung chuyên đề khác phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

Ngoài ra, người dự tuyển còn phải thể hiện kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi hiệu trưởng từ ngày 22/3 đến hết ngày 15/4/2022.

Từ ngày 25/4 đến ngày 10/5/2022 sẽ thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự thi.

Thời gian tổ chức thi viết là ngày 11/5/2022. Thời gian tổ chức thi trình bày đề án là từ ngày 31/5 đến ngày 2/6/2022.

Thanh Hùng

Trường THPT công lập đầu tiên được tự chủ biên chế

Trường THPT công lập đầu tiên được tự chủ biên chế

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 2020-2023 cho Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa.

Sở Giáo dục Hà Nội bổ nhiệm, điều động hàng loạt cán bộ và hiệu trưởng

Sở Giáo dục Hà Nội bổ nhiệm, điều động hàng loạt cán bộ và hiệu trưởng

Ngày 14/3, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố quyết định thành lập 2 phòng thuộc Sở và trao nhiều quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý.