Ban Tuyên giáo Trung ương chiều nay (14/7) tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 52 điểm cầu trong cả nước với sự tham gia của hơn 2.900 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.

Hội nghị trình bày về những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như những quan điểm định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay.

{keywords}
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XIII cho đội ngũ, cán bộ, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản có ý nghĩa rất quan trọng.

Các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất của “ý Đảng, lòng dân”.

Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, ông đề nghị cần phát huy tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản; đồng thời tập trung nghiên cứu sâu những nội dung của Nghị quyết, bám sát các yêu cầu của Bộ Chính trị triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản.

Cụ thể, cần quan tâm nghiên cứu, thảo luận sâu vào nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII; nhất là các nội dung có liên quan đến công tác báo chí, xuất bản đã được văn kiện Đại hội XIII chỉ rõ, đó là: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, nghiệp, nhân văn và thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong, mỹ tục".

Từ đó, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và liên hệ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm triển khai nội dung nghị quyết Đại hội XIII.

{keywords}
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản đẩy mạnh công tác tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Báo chí, xuất bản phải phát huy vai trò trên mặt trận tư tưởng, đảm bảo an ninh tư tưởng trên không gian mạng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng trình bày quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; tình hình công tác báo chí, xuất bản thời gian qua, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.

Trần Thường

Thủ tướng: Sứ mệnh của người làm báo đầy tự hào, vẻ vang nhưng cũng vô cùng gian nan

Thủ tướng: Sứ mệnh của người làm báo đầy tự hào, vẻ vang nhưng cũng vô cùng gian nan

Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021).