Cụ thể, theo Quyết định số 23/QĐ- XPVPHC của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Công ty TNHH Sách lịch Sen Việt, trụ sở chính: số 777 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0106338159 bị xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

{keywords}
Trọn bộ 'Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan' do Minh Thắng Books mua bản quyền, liên kết xuất bản với NXB Dân Trí.

Công ty TNHH Sách lịch Sen Việt đã có hành vi vi phạm là phát hành bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan gồm 10 cuốn của Nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm; Quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Theo Quyết định số 24/QĐ-XPVPHC của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Công ty TNHH Thương mại Thiên Thành, trụ sở chính: số 61 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0101495694 cũng bị phạt 110 triệu đồng.

Theo đó, công ty này đã có hành vi vi phạm liên quan đến việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm liên kết Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan cho Công ty TNHH Sách lịch Sen Việt. 

Cũng liên quan đến ấn phẩm này, Cục Xuất bản, In và Phát hành quyết định xử phạt nhà xuất bản Thanh niên; địa chỉ: số 64 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3 triệu đồng.

Nhà xuất bản Thanh Niên đã sử dụng văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không có đầy đủ thông tin theo Mẫu số 16 (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) để xuất bản bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan.

Trọn bộ Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan do Minh Thắng Books mua bản quyền, liên kết xuất bản với NXB Dân Trí.

T.Lê

Nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan

Nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan

Bộ sách "Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan'' sẽ là người bạn đồng hành đắc lực giúp trẻ dần rời xa điện thoại di động, bước ra ngoài đời sống để tích lũy tri thức, hình thành tính tự lập.