- Có 3 lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh và Hà Nam được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư trong năm 2016.

Cả ba người đều đăng ký và được công nhận ở chuyên ngành Khoa học an ninh.

Đó là đại tá Nguyễn Hữu Cầu, sinh năm 1962, Giám đốc Công an Nghệ An; đại tá Phạm Công Nguyên, sinh năm 1975, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; và đại tá Trịnh Ngọc Quyên, sinh năm 1969, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Năm nay, ngành Khoa học An ninh được công nhận 4 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, 22 người đạt phó giáo sư. Đây là những cán bộ, giảng viên công tác tại các học viện, trường đại học ngành công an.

  • Ngân Anh