Nếu bạn nghĩ, vũ khí hạt nhân là thứ duy nhất có thể phá hủy thiên thạch thì bạn đã nhầm to. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong 5 lầm tưởng phổ biến nhất về vũ trụ.

1. Vành đai thiên thạch rất nguy hiểm

Trong thực tế, vành đai thiên thạch rất biệt lập và hiu quạnh. Nó ở cách Mặt trời 200 - 300 triệu dặm (tương đương 320 - 480 triệu km). Tất cả các thiên thạch hợp thành hệ thống này gần như chỉ bằng một phần nhỏ của Mặt trăng.

2. Vùng chân không trong vũ trụ lạnh

Thực tế, vùng chân không trong vũ trụ có thể lạnh hoặc nóng. Điểm lạnh nhất trong vũ trụ có thể đạt tới - 454°F (tương đương - 270°C), trong khi nhiệt độ trong vũ trụ có thể lên tới 250°F (gần 121°C).

3. Vũ khí hạt nhân có thể phá hủy một thiên thạch

Hầu hết các thiên thạch đã là các tập hợp hay đống mảnh vụn. Bất kỳ vụ nổ mạnh nào cũng có thể phá nát mọi thứ.

4. Thiên văn học có thể dự đoán mọi thứ

Các nhà khoa học đã thử nhưng không có nghiên cứu nào chứng minh cách các hành tinh, ngôi sao hoặc Mặt trăng ảnh huownrg tới cuộc sống của chúng ta như thế nào.

5. Vạn Lý Trường Thành là công trình nhân tạo duy nhất rõ thấy từ vũ trụ

Nó phụ thuộc vào việc bạn đang ở đâu. Từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), bạn có thể nhìn thấy nhiều công trình nhân tạo. Song, từ Mặt trăng, bạn không nhìn thấy bất kỳ công trình nhân tạo nào trên Trái đất.

Tuấn Anh (Theo Tech Insider)