Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) và các cuộc họp liên quan.

Đại diện của Bru-nây Darussalam, Chủ tịch AICHR 2021, thay mặt AICHR báo cáo các Bộ trưởng về tình hình và kết quả hoạt động của AICHR trong năm qua (từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2021). Báo cáo nhấn mạnh các nỗ lực của AICHR ứng phó với những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 thông qua lồng ghép việc triển khai Kế hoạch Công tác AICHR 2021 - 2025 và các hoạt động thuộc Chương trình ưu tiên 2021.

{keywords}
Phiên đối thoại giữa Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đại diện Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền chiều 2/8

Theo đó, trong năm qua, AICHR đã tăng cường hợp tác về quyền sức khoẻ, quyền của người dân trong các hoạt động kinh tế, hỗ trợ nhân đạo, môi trường và biến đổi khí hậu, quyền của nhóm yếu thế trong bối cảnh dịch bệnh như lao động di cư, phụ nữ và trẻ em… AICHR đồng thời đã thông qua 8 sáng kiến, hoạt động trong Khung phục hồi tổng thể ASEAN thuộc phạm vi chức năng của AICHR, trong đó bao gồm Chương trình ưu tiên 2022.

Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương, đại diện Việt Nam tại AICHR, phát biểu nhấn mạnh AICHR nên tập trung nguồn lực vào đáp ứng các nhu cầu cấp bách, thiết yếu và quyền cơ bản nhất của người dân như tiếp cận vắc-xin, an ninh lượng thực và nguồn nước sạch, giáo dục và việc làm…   

Các Bộ trưởng hoan nghênh AICHR đã nỗ lực đảm bảo hiệu quả và tiến độ triển khai các công việc trong “trạng thái bình thường mới”; kịp thời điều chỉnh các hoạt động để đáp ứng và giải quyết các vấn đề nhân quyền mới khi làn sóng thứ tư của dịch COVID-19 diễn biến ngày càng nghiêm trọng trong khu vực. Các Bộ trưởng khuyến khích AICHR tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan ASEAN và các đối tác để lồng ghép nhân quyền trong triển khai Khung Phục hồi tổng thể ASEAN và các sáng kiến ASEAN khác.

Cùng với đó, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong khu vực, tập trung vào các lĩnh vực gia tăng chất lượng cuộc sống và các quyền cơ bản của người dân, nhất là đối với các nhóm dễ bị tổn thương và đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất; qua đó đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm.

Tuấn Kiệt