A.B (Theo CNBC)

Công nghệ giao hàng thần tốc, ngang với 'dịch chuyển tức thời'

Công nghệ giao hàng thần tốc, ngang với 'dịch chuyển tức thời'

Với việc tận dụng các drone (máy bay không người lái) cùng với hệ thống phần mềm siêu việt, công nghệ này hứa hẹn sẽ thay đổi cả ngành công nghiệp giao hàng.