Ba huyện ở Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương lao động hạng ba

Ngày 8/4, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã có bài phát biểu tại Lễ công bố huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động hạng ba.

Toàn văn lời phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tại buổi lễ:

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh!

Thưa các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương!

Thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố Tam Kỳ, các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam anh em kết nghĩa!

Thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân!

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh về dự Lễ công bố các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Sự kiện quan trọng này đánh dấu thời kỳ phát triển mới của 3 huyện và của ngành nông nghiệp, nông thôn và phong trào nông dân Thanh Hóa. Chúng ta tổ chức công bố 3 huyện nông thôn mới trong một buổi lễ, vừa thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết, thống nhất, vừa rút ngắn thời gian và là hoạt động thiết thực nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân những tình cảm thân thiết, nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các quý vị đại biểu và toàn thể Nhân dân!

Triệu Sơn - Nông Cống - Thiệu Hóa là những vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, nơi sinh thành, dưỡng dục các bậc danh nhân, anh hùng tài cao, chí lớn mà tên tuổi và sự nghiệp đã làm rạng danh quê hương, đất nước. Đặc biệt, với nhiều điểm tương đồng về địa lý, con người và lịch sử, cùng nằm trên dải đất vùng đồng bằng châu thổ Thanh Hóa rộng lớn; trong đó, Nông Cống và Triệu Sơn vốn là huyện Nông Cống trước đây, cùng với Thiệu Hóa được xem là "Vựa lúa của xứ Thanh". Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, các thế hệ người dân 3 huyện đã đoàn kết cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nêu cao tinh thần yêu nước, cách mạng, lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm truyền thống vẻ vang của quê hương Thanh Hóa anh hùng. 

Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 huyện tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Sau hơn 11 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng tâm, hợp lực, đồng thuận, đồng lòng của Nhân dân, bộ mặt nông thôn 3 huyện đã có nhiều biến đổi sâu sắc. Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đến tổ chức thực hiện đều đạt kết quả tích cực. Xây dựng nông thôn mới thực sự trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút toàn xã hội tham gia. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển; đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình nông dân làm kinh tế giỏi; đời sống của người nông dân không ngừng được nâng lên; đến nay, thu nhập bình quân đầu người của các huyện đều đạt trên 48 triệu đồng, cao gấp 5,4 lần năm 2010. 

Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các huyện đã ưu tiên nguồn ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp trong xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình hạ tầng, như: Công sở làm việc, điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa,… được cải tạo, nâng cấp và làm mới. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng, từng bước hình thành nếp sống văn hóa đẹp trong cộng đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. 

Với sự nỗ lực, cố gắng không ngơi nghỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhất là công sức, tiền của của cán bộ, Nhân dân và những đóng góp thiết thực của những người con của quê hương Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa ở mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài; đến nay, 100% số xã và 3 huyện đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng tổng số huyện trong toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới lên 11 đơn vị, số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 346 đơn vị, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 56 đơn vị, số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lên 09 đơn vị, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ số huyện, số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của cán bộ, đảng viên và Nhân dân 3 huyện Triệu Sơn - Nông Cống - Thiệu Hóa là rất phấn khởi và thật đáng tự hào, được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận các huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là những phần thưởng cao quý, ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân 3 huyện.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 huyện Triệu Sơn - Nông Cống - Thiệu Hóa đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua.

Thưa các quý vị đại biểu và toàn thể Nhân dân!

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đối với tỉnh ta, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: “Xây dựng tỉnh Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước với công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng”; Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX lựa chọn là một trong sáu chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trong niềm phấn khởi, tự hào khi cả 3 huyện Triệu Sơn - Nông Cống - Thiệu Hóa về đích nông thôn mới và đón nhận phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng; nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; trong thời gian tới, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 huyện cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới. Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của 3 huyện thời gian qua là rất trân trọng, nhưng mới chỉ là bước đầu. Để kinh tế phát triển nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tiếp tục giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tăng nhanh tỷ lệ đô thị hóa theo hướng văn minh, hiện đại, 03 huyện cần phát huy mạnh mẽ, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tiếp tục coi nông nghiệp là nền tảng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng là đột phá; dịch vụ, thương mại là quan trọng. Trước hết, cần đánh giá kỹ tiềm năng, thế mạnh, thời cơ, vận hội và hiệu quả các mô hình, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vừa qua, làm cơ sở để rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng toàn bộ các quy hoạch trên địa bàn huyện bảo đảm khoa học, bài bản, có tầm nhìn dài hạn, thống nhất với quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện, phát triển đồng bộ, kết nối với các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai ngay nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thứ hai, đối với 3 huyện Triệu Sơn - Nông Cống - Thiệu Hóa, trong nhiều năm tới, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ, là nền tảng cho sự phát triển, lao động nông nghiệp và nông dân vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lao động và dân cư trên địa bàn. Vì vậy, các huyện cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhất là chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và có giá trị gia tăng cao. Tăng cường thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; quan tâm phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, lấy hợp tác xã và doanh nghiệp làm hạt nhân để hỗ trợ, liên kết kinh tế hộ, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi giá trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP, phấn đấu mỗi xã có nhiều sản phẩm OCOP cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, góp phần xây dựng thương hiệu địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm. 

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ, gắn với phát triển đô thị, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ hơn về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, công nghiệp chế biến nông sản và một số ngành công nghiệp có lợi thế. Đổi mới phương thức tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, hướng đến sản xuất những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, có thương hiệu, đồng thời du nhập, nhân cấy thêm nghề mới phù hợp với thị trường, nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Chú trọng đầu tư phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao ở những nơi có điều kiện; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, kết nối với các doanh nghiệp và địa phương để phát triển du lịch, theo hướng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nông nghiệp sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh,... Huy động tối đa các nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn, nhất là xây dựng các cây cầu mới, các tuyến giao thông, điện, thủy lợi, trường học, trạm y tế... Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đê điều, làm tốt công tác phòng, chống lụt bão và bảo vệ môi trường. 

Thứ tư, song song với phát triển kinh tế, cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội. Là các địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng với những giá trị vật thể, phi vật thể đặc sắc, Đảng bộ và Nhân dân 3 huyện cần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, biến truyền thống thành nguồn lực quan trọng xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững. Tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục mũi nhọn; triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay để người dân phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; đề cao vai trò tự quản ở các khu dân cư; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội,... 

Thứ năm, chăm lo làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, cán bộ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Nhân dịp này, tôi đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Nông nghiệp và PTNT, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương; rà soát, đánh giá lại hệ thống các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đang còn hiệu lực để đề xuất sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách mới phù hợp, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất và thu hút đa dạng các nguồn lực cho phát triển; đồng thời, nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với từng địa bàn, để tạo động lực, sức bật cho xây dựng nông thôn mới... 

Thưa các quý vị đại biểu và toàn thể Nhân dân!

Tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 huyện Triệu Sơn - Nông Cống - Thiệu Hóa sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, trở thành các huyện vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn!

tin nổi bật

Phát triển nông nghiệp sinh thái, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị

Ở Việt Nam, một số mô hình nông nghiệp sinh thái đã được triển khai, đạt được thành công nhất định. Tuy nhiên, còn manh mún, chưa có sự liên kết hình thành các chuỗi giá trị, thiếu các tổ, nhóm nông dân, hợp tác xã nông nghiệp sinh thái.

Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên từ Quảng Nam

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch nước: Người cao tuổi là rường cột của gia đình và cộng đồng

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư chúc mừng lực lượng Công nghệ thông tin CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có Thư chúc mừng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công nghệ thông tin Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Làm ngời sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác ứng phó với bão số 4 vừa qua.

Phát biểu của ông Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ V diễn ra ngày 28/9/2022 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Sơn La

Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa. Sự nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh có bước phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đầu tư đúng tầm cho nghiên cứu cơ bản - Nhân tố nền tảng tạo đột phá phát triển KHCN

Việt Nam là một trong 10 quốc gia khởi xướng và đồng tác giả Sáng kiến Năm Quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững.

Toàn văn thông cáo báo chí kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong các ngày 23 và 26/9, dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

‘Chúng ta đang đứng trước thời khắc bước ngoặt của lịch sử’

Ngày 24/9, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khoá 77.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh muôn thuở

Tối 24/9, tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Không 'hy sinh' tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại phiên họp “Thúc đẩy thương mại bao trùm” trong khuôn khổ Hội nghị Tác động của Phát triển bền vững do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức (New York, Mỹ) ngày 23/9.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 24/9.

Văn phòng Chủ tịch nước bám sát thực tiễn đổi mới, hội nhập và phát triển

Diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải

TP.HCM cần thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, ngày 23/9.