Kính thưa: - Các đồng chí các ban xây dựng Đảng Trung ương phụ trách địa bàn,

                 - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

                 - Toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị ở các điểm cầu.

Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 8 sơ kết công tác quí I, triển khai chương trình công tác quí II/2022 và tổng kết một số văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Đến thời điểm này, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Để kết thúc Hội nghị, tôi xin khái quát và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

I. Đánh giá kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022

1. Về những kết quả đạt được

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ngày từ đầu năm, Tỉnh uỷ đã ban hành chương trình, kế hoạch công tác, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra mục tiêu tổng quát, 7 nhiệm vụ trọng tâm; 19 chỉ tiêu chủ yếu và hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 và quí 1 năm 2022.

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, nhất là đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực:

(1) Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các chủ thể đi vào chiều sâu và chú trọng đến kết quả thực chất. Các vấn đề bức thiết, điểm nghẽn được ghi nhận, giải trình và chỉ đạo có lộ trình khơi thông (1) (tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với trưởng, phó phòng cấp huyện và tương đương; (2) hội nghị đối thoại với trưởng, phó phòng cấp tỉnh và tương đương; (3) hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh; (4) tiếp xúc, đối thoại với đại biểu đại diện các hợp tác xã, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh; (5) hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ; (6) tiếp xúc, đối thoại với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh).

(2) Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, các phong trào hoạt động ngày càng đi vào thực chất.

(3) Chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền tiếp tục được nâng cao. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, nhất là tăng cường sử dụng và khai thác tối đa văn bản điện tử, chữ ký số; thực hiện hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

(4) Lĩnh vực phát triển kinh tế duy trì đà tăng trưởng và đạt được kết quả khá, tạo tiền đề triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế cả năm 2022. Nổi bật là:

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực có bước tăng trưởng, duy trì đà phục hồi tích cực: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng trên 14%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,37% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp của tỉnh duy trì và đạt hiệu quả tích cực; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh tăng 7,25% so cùng kỳ,

⁃ Kinh tế (GRDP) quí 1 tăng trưởng 5,09%, cao hơn mức tăng của cả nước (5,03%), trong đó khu vực 2 tăng tới 10%.

⁃ Thu ngân sách đạt kết quả khả quan, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quí 1 đạt trên 1.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.400 tỷ đồng, cao hơn tiến độ kế hoạch, đạt 32% dự toán năm.

⁃ Các cơ quan chức năng và địa phương đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công các công trình, dự án, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

(5) Hoạt động văn hóa, xã hội, nhất là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội,… được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Lĩnh vực y tế, giáo dục được các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm từ tạo lập chính sách, tập trung nguồn lực đến triển khai thực hiện, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức dạy và học thích ứng an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

(6) Công tác Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 diễn ra đúng kế hoạch, đủ về số lượng, đạt về chất lượng. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

2. Về hạn chế và những một số vấn đề cần lưu ý

Bên cạnh những kết quả tích cực trong quí 1/2022 đã đạt được còn một số tồn tại, hạn chế. Đáng lưu ý là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa có chuyển biến thực chất, chưa chủ động trong đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Một bộ phận cán bộ, đảng viên tinh thần trách nhiệm, kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ còn thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua các hội nghị đối thoại với các tổ chức chính trị, các cấp trong thời gian qua cho thấy còn một số bất cập về cơ chế, chủ trương, chính sách trong thực tiễn cần được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện.

Kinh tế tuy tăng trưởng cao hơn mức bình quân khu vực và cả nước, song chưa có đột phá đáng kể và mức tăng quí 1 thấp hơn nhiều mục tiêu tăng trưởng cả năm là 7,5 - 8%. Đặc biệt khu vực 3 (thương mại, dịch vụ) có mức tăng trưởng rất thấp, chỉ đạt chưa tới 2% do các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống chưa hồi phục.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca mắc Covid-19 tăng cao (có ngày trên 1.300 ca nhiễm), nhất là đối với trẻ em (đối tượng chưa tiêm vắc xin), gây áp lực lớn cho hệ thống y tế trong bảo đảm sức khoẻ của người dân.

3. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong quí II/2022

Những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quý II/2022 đã đề cập đầy đủ trong chương trình công tác quí II/2022, tôi nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị bám sát vào chương trình, kế hoạch. Chú trọng công tác tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, chương trình, đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

(2) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới. Bám sát các chủ trương, chính sách, định hướng lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và phát huy vài trò của mỗi tổ chức trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chương trình, kế hoạch nhiệm vụ của tỉnh.

(3) Cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp quan tâm chỉ đạo, phân công triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất kiến nghị tại các hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với các chủ thể.

(4) Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về phát triển 4 trụ cột của tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gia tăng mức độ hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo kế hoạch, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng công trình, dự án.

Chú trọng các giải pháp gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực 3 (dịch vụ), phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu năm 2022 đã đề ra.

(5) Triển khai có hiệu quả chủ trương của tỉnh lấy năm 2022 là năm doanh nghiệp. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 vào tháng 6/2022.

(6) Xây dựng kế hoạch tổng thể, tập trung nguồn lực triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phát triển công nghiệp, đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân.

(7) Chủ động kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, trọng tâm là dịp 30/4 và 1/5 trên tinh thần ý nghĩa, thiết thực. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nâng cao chất lượng, trang thiết bị y tế chăm sóc sức khoẻ người dân, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi.

(8) Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Chủ động nắm tình hình, xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra điểm nóng; kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông.

II/ Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị, kết quả công tác Cựu chiến binh trong toàn tỉnh đã đạt những kết quả tích cực:

* Kết quả đạt được

(1) Các cấp ủy đảng, chính quyền kịp thời triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả, thiết thực; qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm đối với công tác Cựu chiến binh ngày càng có sự chuyển biến rõ nét.

(2) Bộ máy tổ chức của Hội Cựu chiến binh các cấp đã và đang được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tư tưởng chính trị của hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua của địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

(3) Nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động của các cấp hội từng bước được nâng lên; việc tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được chú trọng.

* Về hạn chế

(1) Công tác tuyên truyền, giáo dục về Nghị quyết số 09, Kết luận số 66 chưa thường xuyên, nội dung, hình thức chưa phong phú, đa dạng, thiếu chiều sâu.

(2) Việc giải quyết các chế độ, chính sách, làm hồ sơ, thủ tục đối với Cựu chiến binh còn chậm. Đời sống của một bộ phận Cựu chiến binh và cựu quân nhân còn gặp khó khăn.

(3) Tỷ lệ tập hợp cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ ở một số cơ sở còn thấp.

* Định hướng chỉ đạo

(1) Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cựu chiến binh; phát huy thế mạnh về kinh nghiệm, uy tín của cựu chiến binh trong giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhất là công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ hội kế cận. Tạo điều kiện để cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương.

(2) Hội Cựu chiến binh các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Tích cực hỗ trợ nhau làm kinh tế gia đình, giảm nghèo, vươn lên làm giàu; gương mẫu tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội nơi cư trú; thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện; tiếp tục củng cố tổ chức hội, nhất là ở cơ sở. Mỗi cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống của “Bộ đội cụ Hồ”.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của hội viên cựu chiến binh để tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời, phù hợp.

(3) Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

III/ Sơ kết 08 năm thực hiện Quy định 228 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài

Qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định, nhìn chung đảng viên trên địa bàn tỉnh đều chấp hành nghiêm túc. Đảng viên được cử đi học tập, công tác, làm việc riêng ở nước ngoài đã chấp hành nghiêm các nội dung của Quy định số 228 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 30 ngày 09/02/2015 của Ban Tổ chức Trung ương, không có đảng viên nào vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cũng còn một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý đảng viên khi đi nước ngoài, chưa kịp thời báo cáo theo quy định. Việc đảng viên đi làm việc riêng lẻ, đi việc riêng, hầu hết chỉ thông qua báo cáo của đảng viên khi về nước, khó khăn trong việc nắm bắt được cụ thể quá trình sinh sống, làm việc của đảng viên khi ở nước ngoài.

Do đó, trong thời gian tới, đề nghị cấp ủy các cấp tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài; thực hiện nghiêm các quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi đi ra nước ngoài và cấp ủy có đảng viên ra nước ngoài. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

IV/ Tổng kết Chỉ thị số 05 ngày 10/12/2015 cuả Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ

Qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 đã được nhiều chuyển biến tích cực, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế cần quan tâm. Báo cáo đã thể hiện khá đầy đủ.

1. Kết quả đạt được

(1) Cấp ủy các cấp đã quan tâm, coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 sâu rộng, bài bản, hiệu quả (với 198 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tổ chức 2.396 cuộc triển khai, có 64.159 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự). Đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

(2) Ý thức trách nhiệm, đạo đức, tác phong, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, gia tăng niềm tin của người dân đối với lực lượng thực thi công vụ.

(3) Lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức chuyển động theo hướng khoa học, hiệu quả hơn. Công tác cải cách hành chính được chú trọng và chuyển dịch rõ nét.

2. Về hạn chế

(1) Một số địa phương, cơ quan, đơn vị trong quản lý cán bộ, đảng viên đôi lúc chưa nghiêm, còn để cán bộ, đảng viên vi phạm Chỉ thị số 05, dẫn đến bị xử lý kỷ luật.

(2) Nhận thức và tu dưỡng, rèn luyện, thực thi công vụ của một số bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao. Tác phong, lề lối làm việc chưa khoa học, hiệu quả.

3. Về định hướng nhiệm vụ, giải pháp.

Báo cáo đã đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực tỉnh uỷ lưu ý và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường nhận thức đúng, đầy đủ, xác định công tác nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ trong cán bộ, Đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

(2) Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong toàn bộ cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức nếu phát hiện có thái độ sách nhiễu, tiêu cực.

(3) Thay đổi tư duy và hành động từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Theo đó từng cán bộ, công chức, viên chức phải thay đổi tư duy, lề lối làm việc từ hành chính sang phục vụ để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

(4) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 05 cho phù hợp với tình hình hiện nay. Trong đó, cần khơi dậy ở mỗi cán bộ, công chức, viên chức tinh thần : "đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng", vì một Hậu Giang vươn tầm và phát triển nhanh và bền vững.

Kính thưa các đồng chí

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra.

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, tôi đánh giá cao và cảm ơn các đồng chí tham luận tại hội nghị đúng trọng tâm và chất lượng.

Cảm ơn các đồng chí đại biểu dự họp đầy đủ, đúng thành phần và ý thức trách nhiệm cao trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị.

Chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!