UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương tổ chức công bố danh mục các dự án có thu hồi đất năm 2024 theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành ngày 8/12/2023 (Nghị quyết 72). 

Theo Nghị quyết 72, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất trong năm 2024 sẽ thu hồi 502,46ha đất trên địa bàn tỉnh để thực hiện 136 dự án. Trong đó có 111 dự án chuyển tiếp và 25 dự án đăng ký mới. 

thu hoi dat vung tau.jpg
Khu tái định cư Long Sơn, TP. Vũng Tàu. (Ảnh: UDEC)

Cụ thể, địa phương có nhiều dự án thu hồi đất nhất là Thị xã Phú Mỹ với 39 dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi 135,078ha. Tiếp đó là TP.Vũng Tàu với 29 dự án, tổng diện tích thu hồi 127,795ha. 

TP.Bà Rịa có 27 dự án, tổng diện tích đất thu hồi 56,256ha. Huyện Xuyên Mộc có 12 dự án, tổng diện tích đất thu hồi 142,519ha. Huyện Đất Đỏ có 10 dự án, cần thu hồi 16,972ha. 

Huyện Côn Đảo có 9 dự án, diện tích đất thu hồi 7ha. Huyện Châu Đức có 8 dự án, cần thu hồi 6,27ha. Huyện Long Điền có 2 dự án, cần thu hồi 10,5ha.

Trong 136 dự án nói trên có 51 công trình, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh. Phần lớn trong số này là các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông, công trình thuỷ lợi và y tế. 

Ngoài ra, có một số dự án tái định cư. Như trong 13 dự án sử dụng vốn ngân sách tại TP.Vũng Tàu có 3 dự án tái định cư, gồm: Khu tái định cư phía Tây bắc đường A3, P.12; Khu tái định cư P.Thắng Nhất và Khu tái định cư Long Sơn, xã Long Sơn. 

Hay tại Thị xã Phú Mỹ có 3 dự án gồm: Khu nhà ở công nhân viên trong khu công nghiệp quy mô 14,5ha; Khu tái định cư Phú Mỹ 37ha. 

Bên cạnh đó, trong 136 dự án có thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 69 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện.