Ngày 16/5/2024, hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc. Tại hội nghị, Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét, kỷ luật cán bộ.

Trong đó, Trung ương xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13.

Trung ương kết luận, bà Trương Thị Mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và hoạt động của Quốc hội.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà Mai đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, bà đã có Đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

W-truongthimai-1.jpg
Bà Trương Thị Mai. Ảnh: Hoàng Hà

Trương Thị Mai được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13 từ tháng 3/2023, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ 4/2021

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, 13; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Trong quá trình công tác, bà Trương Thị Mai kinh qua nhiều chức vụ như Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa Giáo dục); Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội (nay là Ủy ban Xã hội)...