Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang vừa có báo cáo Kết quả triển khai thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt trong năm 2022. Nhìn chung việc ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt vẫn còn nhiều khó khăn khi nhiều công dân chưa sử dụng tài khoản ngân hàng, đặc biệt ở một số địa bàn khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; mặc dù vậy Bắc Giang cũng có một số kết quả đáng chú ý.  

Bắc Giang đã kết nối thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công của tỉnh, tạo điệu kiện thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến. Năm 2022 tính đến thời điểm ngày 24/11, toàn tỉnh Bắc Giang đã thanh toán qua cổng thanh toán quốc gia với 14.647 giao dịch, đạt trên 82 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bắc Giang cũng tạo mã thanh toán QR tại các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp; từ ngày 1/6/2022 đến ngày 15/11/2022, giá trị thanh toán qua kênh mã QR này đạt trên 3,8 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Anh Hào.

Bắc Giang còn phối hợp với ngân hàng Vietcombank tổ chức thực hiện chương trình “Thanh toán dịch vụ công - Thuận tiện dễ dàng - Trúng ngàn quà tặng”, quay số trúng thưởng cho các khách hàng may mắn là công dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Một việc nữa của tỉnh là xây dựng kho video phục vụ tổ Công nghệ số cộng đồng, nhằm bổ sung kiến thức cho tổ và tuyên truyền đế đông đảo người dân, doanh nghiệp về nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến.

Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang kiến nghị Ngân hàng nhà nước chỉ đạo đến các ngân hàng thương mại trên địa bàn mở rộng chi nhánh, tăng độ phủ dịch vụ đặc biệt đến đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Anh Hào