Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng sẽ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất vào sáng 3/3.

Các lô đất là tài sản của UBND huyện Yên Dũng. 50 lô đất đấu giá tại hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Tư Mại, huyện Yên Dũng.

Tổng diện tích của 50 lô đất là 7.157,5 m2. Giá khởi điểm từ hơn 1 tỷ đồng đến hơn 4,2 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm 50 lô đất hơn 81,83 tỷ đồng.

bac giang 951.jpeg
Huyện Lạng Giang - Bắc Giang sắp đấu giá hơn trăm lô đất. (Ảnh: TCXD)

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 16-28/2 tại UBND xã Tư Mại, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang và Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng. 

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 16-28/2 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang và nộp tại Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) Bắc Giang - Phòng giao dịch Yên Dũng - vào ngày 28/2.

Hình thức đấu giá bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá và theo phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Tư Mại, huyện Yên Dũng.

Tại huyện Lạng Giang, sáng 7/3, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang cũng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 116 lô đất là tài sản của UBND huyện Lạng Giang.

Các lô đất đấu giá thuộc khu dân cư trung tâm xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 16/2 đến 4/3; tại UBND xã Tân Hưng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Lạng Giang, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.

Giá khởi điểm từ hơn 1,4 tỷ đồng đến trên 3,9 tỷ đồng/lô. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền từ 280 triệu đồng đến 600 triệu đồng/hồ sơ/lô.

Hình thức đấu giá bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá và theo phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND huyện Lạng Giang.

Tương tự, tại huyện Hiệp Hòa, Công ty Đấu giá hợp danh DHL sẽ tổ chức đấu giá 60 lô đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Hiệp Hòa vào sáng 27/2.

60 lô đất đấu giá tại thị trấn Thắng và xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa. Diện tích các lô đất từ 100-293,7 m2. Đơn giá từ 5,5-26,4 triệu đồng/m2; tương đương giá khởi điểm từ 550 triệu đồng đến hơn 7,2 tỷ đồng/lô.

Hình thức đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với 1 vòng đấu, bước giá 1% giá khởi điểm  từng lô; phương thức trả giá lên cho từng lô. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa huyện Hiệp Hòa.