Theo đó, có 109 TTHC cắt giảm thời gian thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. 109 TTHC này thuộc các lĩnh vực văn hóa (gồm các mảng: di sản văn hóa, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, nghệ thuật biểu diễn, văn hóa cơ sở, xuất nhập khẩu văn hóa không nhằm mục đích kinh doanh, nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh, thư viện, gia đình, quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ); thể dục thể thao; du lịch (lữ hành, lưu trú du lịch, dịch vụ du lịch khác).

TTHC có tỷ lệ cắt giảm cao nhất đạt tới 75% (thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội, thời gian thực hiện theo quy định của Trung ương từ 10 – 20 ngày, thời gian đề xuất cắt giảm 5 – 15 ngày, thời gian thực hiện sau cắt giảm chỉ còn 5 ngày).

TTHC cắt giảm thấp nhất đạt 33% (cấp giấy phép khai quật khẩn cấp, thời gian thực hiện theo quy định của Trung ương là 3 ngày, đề xuất cắt giảm 1 ngày, thời gian thực hiện sau cắt giảm là 2 ngày). Tỷ lệ cắt giảm trung bình đạt 53%.