Theo truyền thống, Thần Tài là vị thần giúp bảo vệ của cải, đem lại nhiều tài lộc may mắn. Vì vậy, nhiều gia đình Việt, nhất là những gia đình kinh doanh, buôn bán thường thờ cúng Thần Tài.

Ngày vía Thần Tài là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Năm 2023, ngày vía Thần Tài rơi vào thứ Ba, tức ngày 31/1 (dương lịch). Vào ngày này, nhiều người sắm sửa lễ vật cúng Thần Tài. 

Thần Tài là vị thần giúp bảo vệ của cải, đem lại nhiều tài lộc may mắn.

Ngoài lễ vật cúng Thần Tài, độc giả có thể tham khảo bài khấn Thần Tài năm 2023 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 

- Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

- Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là…

Ngụ tại…

Hôm nay, ngày… tháng… năm 2023

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

>>>Xem thêm: Văn khấn tết Thanh minh ngoài mộ và trong nhà chuẩn bài cúng cổ truyền Việt Nam<<<