Ngày 7/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Nguyễn Xuân Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; nguyên Phó Bí thư Thị uỷ, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Văn Hải, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh; Hà Công Thẻ, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh. Ảnh: Bacninh.gov.vn

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông: Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hải, Hà Công Thẻ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hải, Hà Công Thẻ.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng. 

Trước đó, tại kỳ họp 26 vào ngày 20 và 21/2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Hà Công Thẻ, Nguyễn Xuân Thanh và Nguyễn Văn Hải.