Ban chấp hành trung ương khóa 12

Cập nhập tin tức Ban chấp hành trung ương khóa 12

Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự lãnh đạo nhà nước

TƯ thảo luận việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu là một trong những nội dung làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành TƯ khóa 12. 

Dự kiến 1 tuần cho công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ QH đã có công văn gửi tới các đại biểu, triệu tập kỳ họp thứ 11.

Không nhất thiết ngành nào cũng bố trí ủy viên TƯ

Thủ tướng đã chúc mừng những thành viên Chính phủ tái cử ủy viên TƯ.

Báo quốc tế: Đại hội 12 bế mạc đồng thuận

Các hãng truyền thông quốc tế đánh giá, Đại hội 12 bế mạc trong sự đồng thuận cao.

Hôm nay Tổng bí thư ra mắt

Đại hội Đảng 12 họp phiên bế mạc tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban chấp hành TƯ mới chính thức ra mắt nhân dân.

Những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Tổng bí thư

Trở thành Tổng bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 11 và 12 là dấu mốc nổi bật trong chặng đường sự nghiệp của ông. 

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư

Các đại biểu đã chúc mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hôm nay bầu Tổng bí thư

Hôm nay, Ban chấp hành TƯ mới được bầu tại Đại hội 12 hôm qua nhóm họp lần đầu tiên để bầu Bộ Chính trị và Tổng bí thư.

Tỉ lệ trúng Trung ương thấp nhất là 63%

Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng, cho báo chí biết con số này sau khi công bố Ban chấp hành khóa 12 tại Đại hội hôm nay.

Bí thư Đà Nẵng, Kiên Giang vào TƯ khóa 12

Theo danh sách công bố, nhiều gương mặt của Ban chấp hành Trung ương khóa cũ tái cử, trong khi xuất hiện thêm những gương mặt mới.

Hôm nay bầu Ban chấp hành TƯ khoá 12

Hôm nay, đại biểu Đại hội Đảng bầu các ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12 từ danh sách 246 ứng viên.

Biểu quyết số lượng Ban chấp hành TƯ khóa 12

Sau khi được biểu quyết số lượng, việc ứng cử, đề cử BCH TƯ khóa 12 diễn ra ngày mai.

Đề cử 4 chức danh chủ chốt

Theo quy trình công tác nhân sự, các ủy viên Trung ương cả chính thức và dự khuyết viết phiếu giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị.