Ngày 16/3, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo PCTNTC TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung quan trọng. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Website Thành ủy

Trong đó, giao các thành viên Ban chỉ đạo PCTNTC TP, Cơ quan Thường trực tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo PCTNTC Trung ương Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 23. 

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban chỉ đạo bám sát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết cụ thể từng vụ việc, vụ án; triển khai xây dựng Đề án “Một số giải pháp, bài học kinh nghiệm để phòng ngừa hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước”, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo PCTNTC đã thống nhất đưa vụ án liên quan đến Công ty CP kinh doanh F88 vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm cũng được Thường trực Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xuyên suốt từ đầu.

Cuộc họp cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ban chỉ đạo PCTNTC tại các phiên họp và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.