Chiều 3/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc cho ý kiến tờ trình của Chính phủ về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch.

{keywords}
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau khi Nghị quyết số 30 của Quốc hội được ban hành, đã có một số Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có một số quy định khác với luật hiện hành, giải quyết một số vấn đề liên quan đến nguồn lực cho phòng chống dịch Covid-19.

Lần này, Chính phủ tiếp tục có tờ trình về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, có một số quy định khác với quy định có trong các luật hiện hành. 

Trích quỹ dự phòng Quỹ BHYT chi cho khám chữa bệnh Covid-19

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo Nghị quyết có 6 chính sách lớn quy định về: nhân lực tham gia tiêm chủng, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid - 19; thanh toán chi phí tiêm chủng, xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh Covid - 19; khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bình ổn giá trang thiết bị y tế; chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid - 19.

Thường trực Ủy ban Xã hội nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 để Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, các cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện cần được xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng do có đối tượng tác động lớn, phạm vi không chỉ cơ chế thực hiện của hệ thống y tế mà cả ngân sách nhà nước...

{keywords}
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh

Đi vào các chính sách lớn cụ thể về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 còn gặp khó khăn trong việc bóc tách chi phí để thanh toán theo các nguồn, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị làm rõ các loại hình cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 và xác định cụ thể việc bảo đảm kinh phí vận hành, thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người nhiễm Covid-19 để làm cơ sở cho việc thanh toán các chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước một cách rõ ràng, tránh việc chi trùng.

Đồng thời, cần cân nhắc việc quy định giao ″ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền ở cấp địa phương thành lập″ để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Xã hội cũng lưu ý, việc trích quỹ dự phòng của Quỹ BHYT để chi cho hoạt động khám chữa bệnh Covid-19 là khác với quy định của Luật Bảo hiểm Y tế.

Cơ quan thẩm tra thống nhất với Chính phủ về việc thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người nhiễm Covid-19 theo số lượng thực tế sử dụng và mức giá mua vào theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tuy nhiên, Chính phủ cần tổng kết, làm rõ mức trích từ quỹ BHYT để bảo đảm an toàn quỹ cũng như đảm bảo tính minh bạch, khả thi...

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị khi huy động cơ sở y tế tư nhân tham gia, cần làm rõ “mức giá cao nhất” là giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT hay giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách để bù đắp những hy sinh của lực lượng y tế

Bày tỏ sự cần thiết ban hành Nghị quyết này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, phạm vi điều chỉnh chỉ tập trung quy định các cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù về phòng, chống dịch Covid-19 khác với quy định của luật hoặc chưa được luật hiện hành quy định.

Đơn cử như chính sách về khám, chữa bệnh từ xa chỉ áp dụng trong phạm vi khám, chữa bệnh Covid-19. Các vấn đề khám, chữa bệnh từ xa không liên quan đến dịch cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, thấu đáo khi sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

{keywords}
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Về bình ổn giá trang thiết bị y tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chỉ nên đưa vào danh mục những loại thực sự cấp bách, đã được đánh giá tác động kỹ lưỡng, đã rõ, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao. 

Về chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cần bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách để bù đắp phần nào những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế và các lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch.

Với một số cơ chế, chính sách khác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị khi quy định trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế thì đồng thời phải quy định về trách nhiệm thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ cần rà soát lại toàn bộ các cơ chế, chính sách được nêu trong dự thảo Nghị quyết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu bảo đảm đúng tinh thần, phạm vi mà Quốc hội đã ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Các chính sách phải được đánh giá tác động hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả để sau này Quốc hội còn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết như vậy có đúng không”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Xã hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ tiếp tục hoàn thiện tờ trình, báo cáo thẩm tra, tổ chức lấy ý kiến, đánh giá tác động dự thảo Nghị quyết để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thu Hằng

Hai phiên họp khẩn của Chủ tịch QH và những nghị quyết chưa có tiền lệ

Hai phiên họp khẩn của Chủ tịch QH và những nghị quyết chưa có tiền lệ

Chưa đầy 2 tháng, Chủ tịch Quốc hội đã triệu tập 2 phiên họp khẩn của Thường vụ để đưa ra những nghị quyết chưa có tiền lệ trong phòng chống dịch.