Vừa qua ngày 18/10/2018, tại Sở Thông tin & Truyền thông (Sở TT&TT) tỉnh Hòa Bình, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do đồng chí Đặng Duy Mẫn, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin Ban Cơ yếu Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với các cơ quan chức năng của UBND tỉnh Hòa Bình để kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước.

Theo Sở TT&TT tỉnh Hòa Bình đưa tin, đoàn kiểm tra Ban Cơ yếu đã kiểm tra, đánh giá công tác triển khai thực hiện các văn bản, quy định của nhà nước và việc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số trên địa bàn tỉnh.

Đoàn cũng đã kiểm tra tình hình quản lý, triển khai, sử dụng chứng thư số theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng về cung cấp, quản lý và sử dụng hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, đoàn cũng đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng ứng dụng chữ ký số của các cơ quan nhà nước trong dịch vụ công trực tuyến và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; kiểm tra tình hình ứng dụng chữ ký số trong các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Một nội dung khác là kiểm tra phạm vi ứng dụng chữ ký số của các cơ quan nhà nước, đánh giá hiệu quả việc ứng dụng chứng thư số; nắm bắt những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình ứng dụng chữ ký số và nhu cầu ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kết luận tại buổi làm việc, đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ đã đánh giá cao công tác triển khai thực hiện các văn bản, quy định của nhà nước và việc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thực số, chữ ký số trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ mới đây đã đánh giá cao công tác triển khai thực hiện các văn bản, quy định của nhà nước và việc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thực số, chữ ký số trên địa bàn tỉnh (ảnh minh họa).

Trước đó vào ngày 11/10/2018, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 862/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Ủy viên Thường trực là Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.